Khác biệt giữa các bản “Kitin”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
[[Image:Chitin.svg|thumb|right|Structure of the chitin molecule, showing two of the [[N-Acetylglucosamine|''N''-acetylglucosamine]] units that repeat to form long chains in β-1,4 linkage.]]
Chitin (C8H13O5N) n (/ kaɪtɨn / KY-tin) là một polymer chuỗi dài của một N-Acetylglucosamine, một dẫn xuất của [[glucose]], và được tìm thấy ở nhiều nơi trên khắp giới tự nhiên. Nó là một thành phần đặc trưng của các thành tế bào của nấm, các khung xương của động vật chân đốt như động vật giáp xác (ví dụ, cua, tôm hùm và tôm) và côn trùng, các dải răng kitin của động vật thân mềm, và các mỏ và vỏ bên trong của động vật thân mềm, bao gồm cả mực và bạch tuộc. Cấu trúc của chitin là so sánh với cellulose [[polisaccarit]], tạo thành nanofibrils tinh hoặc râu. Xét về chức năng, nó có thể được so sánh với keratin protein.
[[File:Glanzkaefer.jpg|thumb|A close-up of the wing of a [[sap beetle]]; the wing is composed of chitin.]]
Chitin'''Kitin''' (C8H13O5N[[carbon|C]]<sub>8</sub>[[hydrogen|H]]<sub>13</sub>[[oxygen|O]]<sub>5</sub>[[nitrogen|N]]) <sub>n</sub> (/ kaɪtɨn /{{IPAc-en|ˈ|k|aɪ|t|ɨ|n}} {{respell|KY-|tin}}) là một polymer chuỗi dài của một N-Acetylglucosamine, một dẫn xuất của [[glucose]], và được tìm thấy ở nhiều nơi trên khắp giới tự nhiên. Nó là một thành phần đặc trưng của các thành tế bào của nấm, các khung xương của động vật chân đốt như động vật giáp xác (ví dụ, cua, tôm hùm và tôm) và côn trùng, các dải răng kitin của động vật thân mềm, và các mỏ và vỏ bên trong của động vật thân mềm, bao gồm cả mực và bạch tuộc. Cấu trúc của chitin là so sánh với cellulose [[polisaccarit]], tạo thành nanofibrils tinh hoặc râu. Xét về chức năng, nó có thể được so sánh với keratin protein.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}
{{sơ khai hóa học}}
223.257

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng