Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
== Những sự kiện trong tháng 9 ==
* Ngày [[2 tháng 9]]: [[Ngày quốc khánh|Quốc khánh]] của [[Việt Nam]]
* Ngày [[7 tháng 9]]: Ngày xây dựng và lớn lên của [[VTV]]
* Ngày [[8 tháng 9]]: Ngày Biết chữ Quốc tế (''International Literacy Day'')
* Ngày [[15 tháng 9]]: [[Ngày Quốc tế Dân chủ]] (''International Day of Democracy'')
* Ngày [[16 tháng 9]]: Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng ôzôn (''International Day for the Preservation of the Ozone Layer'')
* Ngày [[20 tháng 9]]: Ngày xây dựng và lớn lên của [[Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam]]
* Ngày [[21 tháng 9]]: [[Ngày Quốc tế Hòa bình]] (''International Day of Peace'') (trước đây là ngày khai mạc Đại hội đồng LHQ)
* Ngày [[21 tháng 9]]: [[Thu phân|Ngày Thu phân]]
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng