Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
#Bệnh giảm áp mạn tính nghề nghiệp (nhóm III)
#Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân (nhóm III)
#Bệnh sạm da nghề nghiệp (nhóm IV)
#Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc (nhóm IV)
#Bệnh laonốt dầu nghề nghiệp (nhóm IV)
#Bệnh viêm ganloét virutda, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp (nhóm IV)
#Bệnh dolao xoắnnghề khuẩnnghiệp Leptospira(nhóm nghề nghiệpV)
#Bệnh nốtviêm dầugan virut nghề nghiệp (nhóm V)
3. #Bệnh do xoắn khuẩn leptospiraLeptospira nghề nghiệp (Leptospirosisnhóm V)
#Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp
#Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (nhóm V)
 
Các bệnh nghề nghiệp trên được chia vào 5 nhóm:
*Nhóm II: Các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp (10 bệnh)
*Nhóm III: Các bệnh nghề nghiệp do yếu tố vật lý (05 bệnh)
<u>*Nhóm VIV: Các bệnh nhiễm khuẩnda nghề nghiệp</u> (04 bệnh)
 
<u>*Nhóm IVV: Các bệnh danhiễm khuẩn nghề nghiệp</u> (04 bệnh)
 
1.Bệnh sạm da
 
2.Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc (bệnh da nghề nghiệp do crom)
 
3.Bệnh nốt dầu nghề
 
4.Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp
 
<u>Nhóm V: Các bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp</u>
 
1. Bệnh lao nghề nghiệp
 
2. Bệnh viêm gan virus nghề nghiệp
 
3. Bệnh do xoắn khuẩn leptospira nghề nghiệp (Leptospirosis)
 
==Xem thêm==

Trình đơn chuyển hướng