Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
n
#Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất chì, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc benzen và các hợp chất đồng đẳng của benzen, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc [[thuỷ ngân]] và các hợp chất của thuỷ ngân, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc mangan và các hợp chất của mangan, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc [[TNT]] (trinitro toluen), (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc asen và các chất asen nghề nghiệp, (nhóm II, )
#Nhiễm độc chất Nicotin nghề nghiệp, (nhóm II, )

Trình đơn chuyển hướng