Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
n
#Bệnh nhiễm độc [[thuỷ ngân]] và các hợp chất của thuỷ ngân, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc mangan và các hợp chất của mangan, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc TNT ([[TNTTrinitrotoluen]] (trinitro toluen), (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc [[asen]] và các chất asen nghề nghiệp, (nhóm II, )
#Nhiễm độc chất [[Nicotin]] nghề nghiệp, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu nghề nghiệp, (nhóm II, )
#Nhiễm độc cacbonmonoxit nghề nghiệp, (nhóm II, 27/2006/QĐ-BYT)

Trình đơn chuyển hướng