Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
=== Danh mục bệnh nghề nghiệp của Việt Nam ===
Hiện nay Bộ Y tế Việt Nam mới chỉ quy định 30 bệnh nghề nghiệp, gồm:
#Bệnh bụi phổi-[[Silicsilic]] nghề nghiệp, (nhóm I)
#Bệnh bụi phổi Atbet ([[Amiăngamiăng]]), (nhóm I)
#Bệnh bụi phổi [[Bông vải|bông]], (nhóm I)
#Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp, (nhóm I, 167/BYT-QĐ<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-167-BYT-QD-bo-sung-5-benh-nghe-nghiep-vao-danh-muc-benh-nghe-nghiep-duoc-bao-hiem-vb40420.aspx Quyết định 167/BYT-QĐ]</ref> năm 1997)
#Bệnh hen phế quản nghề nghiệp, (nhóm I, 27/2006/QĐ-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-27-2006-QD-BYT-bo-sung-04-benh-nghe-nghiep-Danh-muc-cac-benh-nghe-nghiep-duoc-bao-hiem-vb14488.aspx Quyết định 27/2006/QĐ-BYT]</ref> năm 2006)
#Bệnh bụi phổi-[[Talctalc]] nghề nghiệp, (nhóm I, 44/2013/TT-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-44-2013-TT-BYT-bo-sung-benh-Bui-phoi-Talc-vao-danh-muc-benh-nghe-nghiep-duoc-bao-hiem-vb218916.aspx Thông tư 44/2013/TT-BYT]</ref> năm 2013)
#Bệnh bụi phổi-[[Cacbon|Than]] nghề nghiệp, (nhóm I, 36/2014/TT-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-36-2014-TT-BYT-bo-sung-benh-Bui-phoi-Than-nghe-nghiep-vao-danh-muc-benh-nghe-nghiep-vb258166.aspx Thông tư 36/2014/TT-BYT]</ref> năm 2014)
#Bệnh nhiễm độc [[chì]] và các hợp chất chì, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc [[thuỷ ngân]] và các hợp chất của thuỷ ngân, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc [[mangan]] và các hợp chất của mangan, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc TNT ([[Trinitrotoluentrinitrotoluen]]), (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc [[asen]] và các chất asen nghề nghiệp, (nhóm II, 167/BYT-QĐ năm 1997)
#Nhiễm độc chất [[Nicotinnicotin]] nghề nghiệp, (nhóm II, 167/BYT-QĐ)
#Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu nghề nghiệp, (nhóm II, 167/BYT-QĐ)
#Nhiễm độc [[cacbon monoxitmônôxít]] nghề nghiệp, (nhóm II, 27/2006/QĐ-BYT)
#Bệnh nhiễm độc [[Cadimicadimi]] nghề nghiệp, (nhóm II, 42/2011/TT-BYT)
# Bệnh do quang tuyến X và các chất phóng xạ (nhóm III)
#Bệnh điếc do tiếng ồn (nhóm III)

Trình đơn chuyển hướng