Khác biệt giữa các bản “Tỉnh ủy Phú Thọ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
|Nguyễn Hữu Đông||
|}
==Ban Thường vụ Tỉnh ủy==
Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cơ quan lãnh đạo lãnh đạo và chỉ đạo công tác của Đảng bộ, có quyền hạn và nhiệm vụ thay mặt tỉnh ủy giữa 2 kỳ Hội nghị.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiện nay:
{| width=100% class="wikitable"
!STT
!Họ và tên
!Chức vụ
!Nhiệm kỳ
|-
|1||Hoàng Dân Mạc||Bí thư Tỉnh ủy||29/9/2015-nay
|-
|2||Bùi Minh Châu||Phó Bí thư Tỉnh uỷ ||29/9/2015-nay
|-
|3||Nguyễn Hữu Đông||Phó Bí thư Tỉnh uỷ ||29/9/2015-nay
|-
|4||Vi Trọng Lễ||Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ||29/9/2015-nay
|-
|5||Hà Kế San||Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ||29/9/2015-nay
|-
|6||Trần Phù Tiêu||Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ||29/9/2015-nay
|-
|7||Hoàng Việt Anh||Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ||29/9/2015-nay
|-
|8||Bùi Văn Quang||Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ||29/9/2015-nay
|-
|9||Đỗ Văn Hoành||Giám đốc Công an tỉnh ||29/9/2015-nay
|-
|10||Nguyễn Hồng Thái|| Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh||29/9/2015-nay
|-
|11||Nguyễn Huy Hoàng||Bí thư Thành uỷ Việt Trì ||29/9/2015-nay
|-
|12||Đinh Công Thực||Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ||29/9/2015-nay
|-
|13||Nguyễn Văn Khỏe||Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ||29/9/2015-nay
|-
|14||Nguyễn Thị Thanh Huyền||Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ||29/9/2015-nay
|-
|15||Phạm Xuân Khai||Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh||29/9/2015-nay
|}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
[[Thể loại:Chính trị Phú Thọ]]
[[Thể loại:Phú Thọ]]
[[Thể loại:Tỉnh ủy|Phú Thọ]]
[[Thể loại:Đảng Cộng sản Việt Nam]]

Trình đơn chuyển hướng