Khác biệt giữa các bản “Tỉnh ủy Phú Thọ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
===Giai đoạn 1997-nay===
{{legend2|#FF0000|Ủy viên Trung ương Đảng|border=1px solid #AAAAAA}}
{{legend2|#008000|Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết|border=1px solid #AAAAAA}}
{| class="wikitable" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%"
! style="width:30px" |STT
! style="width:120px" |Tên
! style="width:100px" |Nhiệm kỳ
! style="width:120px" colspan="2"|Chức vụ
! style="width:120px" |Phó Bí thư
! style="width:100px" |Ghi chú
|-align="center"
|rowspan=6|1||rowspan=2|-||rowspan=6|[[Hoàng Xuân Cừ]]||rowspan=2|1/1996-11/1997||rowspan=2| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Phú Thọ||Nguyễn Hữu Điền||
|-align="center"
|Nguyễn Văn Lâm||
|-align="center"
|rowspan=2|XIV||rowspan=2|11/1997-12/2000||rowspan=2| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Nguyễn Hữu Điền||
|-align="center"
|Nguyễn Văn Lâm||
|-align="center"
|rowspan=4|XV||rowspan=2|12/2000-7/2003||rowspan=2 style="background:#FF0000; color:white;"| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Nguyễn Hữu Điền||
|-align="center"
|Trần Ngọc Tăng||
|-align="center"
|rowspan=2|2||rowspan=2|[[Nguyễn Hữu Điền]]||rowspan=2|7/2003-11/2005||rowspan=2| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Ngô Đức Vượng||
|-align="center"
|Trần Ngọc Tăng||
|-align="center"
|rowspan=3|3||rowspan=3|XVI||rowspan=3|[[Ngô Đức Vượng]]||rowspan=3|11/2005-10/2010||rowspan=3 style="background:#FF0000; color:white;"| ||rowspan=3|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Nguyễn Doãn Khánh||
|-align="center"
|Nguyễn Văn Sản||đến 6/2007
|Hoàng Dân Mạc||từ 6/2007
|-align="center"
|rowspan=2|4||rowspan=4|XVII||rowspan=2|[[Nguyễn Doãn Khánh]]||rowspan=2|10/2010-3/2013||rowspan=2 style="background:#FF0000; color:white;"| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Hoàng Dân Mạc||
|-align="center"
|Bùi Minh Châu||
|-align="center"
|rowspan=4|5||rowspan=4|[[Hoàng Dân Mạc]]||rowspan=2|4/2013-9/2015||rowspan=2| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Bùi Minh Châu||
|-align="center"
|Chu Ngọc Anh||
|-align="center"
|rowspan=2|XVIII||rowspan=2|9/2015-nay||rowspan=2| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Bùi Minh Châu||
|-align="center"
|Nguyễn Hữu Đông||
|}
 
==Ban Thường vụ Tỉnh ủy==
Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cơ quan lãnh đạo lãnh đạo và chỉ đạo công tác của Đảng bộ, có quyền hạn và nhiệm vụ thay mặt tỉnh ủy giữa 2 kỳ Hội nghị.

Trình đơn chuyển hướng