Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trương hoàng hậu (Minh Hiếu Tông)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|predecessor1= [[Hiếu Trinh Thuần hoàng hậu]]
|successor1= [[Hiếu An hoàng hậu]]
|spouse= [[Minh Hiếu Tông]]<br/>Hoằng Trị hoàng đế
|issue= [[Minh Vũ Tông]]<br/>[[Chu Hậu Vĩ]]<br/>[[Thái Khang công chúa]]
|posthumous name=<font color = "grey">Hiếu Thành Tĩnh Túc Trang Từ Triết Ý Dực Thiên Tán Thánh Kính hoàng hậu</font><br>孝成靖肅莊慈哲懿翊天贊聖敬皇后
1.131

lần sửa đổi