Khác biệt giữa các bản “Trịnh Công Sơn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
link vpbq
(link vpbq)
==Liên kết ngoài==
;Sưu tập:
*[http://dactrung.net/nhac/tacgia.aspx?TacGiaID=EL4h5me0P6lb03sQZSG8Gw%3d%3d Trịnh Công Sơn trên trang Đặc Trưng]
*[http://vnthuquan.net/nhac/timkiem.aspx?chu=tr%E1%BB%8Bnh+c%C3%B4ng+s%C6%A1n&theo=nhacsi&imageField2.x=14&imageField2.y=3 Một số nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn tại Việt Nam Thư Quán]
*[http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/ Thư viện trực tuyến nhạc Trịnh Công Sơn trên NhacSO.net]
*[http://music.quannhacvang.com/a000.php?Vy=Tr%E1%BB%8Bnh+C%C3%B4ng+S%C6%A1n Thư viện trực tuyến nhạc Trịnh Công Sơn trên QuanNhacVang]
*[http://www.suutap.com/trinhcongson/default.asp?mucid=1 Những sáng tác của Trịnh Công Sơn tại Sưu tập]
*[http://www.vmdb.com/viewArtist.jsp?id=168 Trịnh Công Sơn trên trang Vmdb]
*[http://www.tcs-home.org Hội văn hoá Trịnh Công Sơn - Một công trình toàn diện và nghiêm túc về Trịnh Công Sơn]
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng