Khác biệt giữa các bản “Bang của Brasil”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
svg map(s)
(svg map(s))
(svg map(s))
|Image:Brazil (1534).svg|1534<br/>''[[Capitanias hereditárias]]''
|Image:Brazil (1572).svg|1621<br/>Two states
|Image:Brazil states1709(1709).pngsvg|1709<br/>São Paulo at its greatest extent
|Image:Brazil states1789(1789).pngsvg|1789<br/>''[[Inconfidência Mineira]]''
|Image:Brazil states1823(1822).pngsvg|18231822<br/>Imperial provinces
|Image:Brazil (1889).svg|1889<br/>At the start of Republic
|Image:Brazil (1943).svg|1943<br/>Border territories

Trình đơn chuyển hướng