Khác biệt giữa các bản “Chia hết”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
→‎Tính chất: .Không rõ nghĩa. Cần QTV xem xét lại bài này
n (→‎Quan hệ chia hết trên tập số nguyên: AlphamaEditor, General Fixes)
(→‎Tính chất: .Không rõ nghĩa. Cần QTV xem xét lại bài này)
 
b)
Nếu c|a, b|a và ƯCLN(b, c)=1 thì bc|a<sup>2</sup>.
 
c)
Nếu c|ab và (b, c)=1 thì c|a.
 
d)
95

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng