Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cầu Kè”

không có tóm lược sửa đổi
(dừa sáp không chỉ trồng được ở đây mà còn trồng được ở nhiều chổ nữa)
Không có tóm lược sửa đổi
 
===Các đơn vị hành chính===
Gồm 1 thị trấn [[Cầu Kè (thị trấn)|Cầu Kè]] và 10 xã: [[An Phú Tân]], [[Châu Điền]], [[Hòa Ân]], [[Hòa Tân, Cầu Kè|Hòa Tân]], [[Ninh Thới]], [[Phong Phú, Cầu Kè|Phong Phú]], [[Phong Thạnh, Cầu Kè|Phong Thạnh]], [[Tam Ngãi]], [[Thạnh Phú, Cầu Kè|Thạnh Phú]], [[Thông Hòa]].
# Thị trấn [[Cầu Kè (thị trấn)|Cầu Kè]]
# Xã [[Hòa Tân, Cầu Kè|Hòa Tân]]
# Xã [[An Phú Tân]]
# Xã [[Tam Ngãi]]
# Xã [[Phong Phú, Cầu Kè|Phong Phú]]
# Xã [[Ninh Thới]]
# Xã [[Phong Thạnh, Cầu Kè|Phong Thạnh]]
# Xã [[Châu Điền]]
# Xã [[Hòa Ân]]
# Xã [[Thông Hòa]]
# Xã [[Thạnh Phú, Cầu Kè|Thạnh Phú]]
 
===Kinh tế, xã hội===
[http://web.archive.org/web/20031101030116/http://www.vietnamgateway.org/vanhoaxa/index.php?action=thongtin&chuyenmuc=0204&id=050712093314 Hiệu quả từ phong trào dịch chuyển cơ cấu kinh tế ở Trà Vinh]
 
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cầu Kè}}
{{Các huyện thị Trà Vinh}}
 
Người dùng vô danh