Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chiến tranh Kim–Tống”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
|group1 = [[Nam Tống]]
|list1 = [[Lý Cương]]{{•}} [[Chủng Sư Đạo]]{{•}} [[Trương Thúc Dạ]]{{•}} [[Tông Trạch]]{{•}} [[Trương Tuấn (nhà Tống, sinh 1097)|Trương Tuấn]]{{•}} [[Hàn Thế Trung]]{{•}} [[Ngô Giới]]{{•}} [[Lưu Quang Thế]]{{•}} [[Diêu Bình Trọng]]{{•}} [[Tần Cối]]{{•}} [[Triệu Lập]]{{•}} [[Nhạc Phi]]{{•}} [[Lưu Kỹ]]{{•}} [[Vương Quý]]{{•}} [[Dương Tồn Trung]]{{•}} [[Trương Tuấn (nhà Tống, sinh 1086)|Trương Tuấn]]{{•}} [[Lưu Tử Vũ]]{{•}} [[Lã Chỉ]]{{•}} [[Ngô Lân]]{{•}} [[Ngưu Cao]]{{•}} [[Trương Hiến]]{{•}} [[Nhạc Vân]]{{•}} [[Vương Đức]]{{•}} [[Vương Luân (Nam Tống)|Vương Luân]]{{•}} [[Lương Hồng Ngọc]]{{•}} [[Lưu Thế Tương]]{{•}} [[Dương Tái Hưng]]{{•}} [[Sử Hạo]]{{•}} [[Trần Khang Bá]]{{•}} [[Ngu Doãn Văn]]{{•}} [[Vương Quý]]{{•}} [[Vương Hữu Trực]]{{•}} [[Vương Cương Trung]]{{•}} [[Ngụy Thắng]]{{•}} [[Lý Bảo]]{{•}} [[Lý Hiển Trung]]{{•}} [[Lý Hoành]]{{•}} [[Vương Quyền]]{{•}} [[Thiệu Hoành Uyên]]{{•}} [[Thang Tư Thoái]]{{•}} [[Tân Khí Tật]]{{•}} [[Đặng Hữu Long]]{{•}} [[Hoàng Phủ Bân]]{{•}} [[Khâu Sùng]]{{•}} [[Ngô Đĩnh]]{{•}} [[Phương Tín Nhụ]]{{•}} [[Hàn Thác Trụ]]{{•}} [[Trình Tùng]]{{•}} [[An Bính]]{{•}} [[Triệu Phương]]{{•}} [[Mạnh Tông Chính]]{{•}} [[Hỗ Tái Hưng]]{{•}} [[Giả Thiệp]]{{•}} [[Triệu Phạm]]{{•}} [[Triệu Quỳ]]{{•}} [[Sử Di Viễn]]{{•}} [[Hứa Quốc]]{{•}} [[Sử Tung Chi]]{{•}} [[Mạnh Củng]]
|group2 = [[Kim]]
|list2 = [[Niêm Một Hát]]{{•}} [[Oát Li Bất]]{{•}} [[Ngoa Lý Đóa]]{{•}} [[Ngột Truật]]{{•}} [[Hoàn Nhan Xương|Thát Lại]]{{•}} [[Hàn Thường]]{{•}} [[Đỗ Sung]]{{•}} [[Chân Châu]]{{•}} [[Ngân Thuật Khả]]{{•}} [[Thát Lại (đặc tiến)|Thát Lại]]{{•}} [[Triệt Li Hát]]{{•}} [[A Lí Bồ Lư Hòn]]{{•}} [[Tản Li Hát]]{{•}} [[Lâu Bảo]]{{•}} [[Cao Trung Kiến]]{{•}} [[Lương Hán Thần]]{{•}} [[Đồ Đan Hợp Hỉ]]{{•}} [[Đồ Đan Trinh]]{{•}} [[Hoàn Nhan Trịnh Gia Nô]]{{•}} [[Ngột Thạch Liệt Lương Bật]]{{•}} [[Lý Thông (nhà Kim)|Lý Thông]]{{•}} [[Mộng Hoạt]]{{•}} [[Da Luật Nguyên Nghi]]{{•}} [[Bộc Tán Trung Nghĩa]]{{•}} [[Ngột Thạch Liệt Chí Ninh]]{{•}} [[Bồ Sát Đồ Mục]]{{•}} [[Bột Triệt]]{{•}} [[Bộc Tán Quỹ]]{{•}} [[Hoàn Nhan Sùng Hạo]]{{•}} [[Hồ Sa Hổ|Ngột Thạch Liệt Hồ Sa Hổ]]{{•}} [[Thuật Hổ Cao Kì]]{{•}} [[Ngột Thạch Liệt Tử Nhân]]{{•}} [[Hoàn Nhan Khuông]]{{•}} [[Vương Thế An]]{{•}} [[Ô Khố Luân Khánh Thọ]]{{•}} [[Hoàn Nhan Trại Bất]]{{•}} [[Đồ Hải]]{{•}} [[Bộc Tán An Trinh]]{{•}} [[Lã Tử Vũ]]{{•}} [[Ngột Thạch Liệt Nha Ngô Đáp]]{{•}} [[Hoàn Nhan Ngoa]]{{•}} [[Thì Toàn]]{{•}} [[Hoàn Nhan Hốt Tà Hổ]]{{•}}[[Hoàn Nhan Thừa Lân]]{{•}} [[Trương Thiên Cương]]
Người dùng vô danh