Khác biệt giữa các bản “Sông Đuống”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
clean up, replaced: → (79), → (53) using AWB
n (clean up, replaced: → (79), → (53) using AWB)
|discharge_min =
|discharge_note =
|discharge1_location =
|discharge1_average =
|discharge1_max =
|source_length =
|source_note =
| source1_name =
| source1_location =
| source1_district =
| source1_region =
| source1_state =
| source1_country =
| source1_lat_d =
| source1_lat_m =
| source1_lat_s =
| source1_lat_NS =
| source1_long_d =
| source1_long_m =
| source1_long_s =
| source1_long_EW =
| source_coordinates_note =
| source1_elevation =
| source_elevation_note =
| source1_length =
| source_confluence_location =
| source_confluence_district =
| source_confluence_region =
| source_confluence_state =
| source_confluence_country =
| source_confluence_lat_d =
| source_confluence_lat_m =
| source_confluence_lat_s =
| source_confluence_lat_NS =
| source_confluence_long_d =
| source_confluence_long_m =
| source_confluence_long_s =
| source_confluence_long_EW =
| source_confluence_coordinates_note =
| source_confluence_elevation =
| source_confluence_elevation_note =
<!-- *** Mouth *** -->
|mouth_name = ngã ba Mỹ Lộc

Trình đơn chuyển hướng