Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Chủ điểm tốt”

không có tóm lược sửa đổi
n
{{Nội dung chọn lọctốt|chủ điểm}}
'''Chủ điểm tốt''' là tập hợp những bài viết liên quan với nhau và đạt chất lượng chọn lọc tổng thể. Hiện tại có '''2''' chủ điểm tốt với '''9''' bài viết riêng biệt. Để được chọn lọc, chủ điểm phải đạt được một [[Wikipedia:Tiêu chuẩn chủ điểm chọn lọc|hệ thống tiêu chuẩn]].
Trong những hộp chủ điểm bên dưới:
Người dùng vô danh