Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Linh cảm”

không có tóm lược sửa đổi
'''Linh cảm''' là khả năng biết trước một điều gì đó không thông qua các tác động của các giác quan.
{{Chất lượng kém|ngày=22
|tháng=01
|năm=2016
|lý do=quá ngắn, thiếu nguồn gốc}}
 
'''Linh cảm''' là khả năng biết trước một điều gì đó không thông qua các tác động của các giác quan
==Tham khảo==
{{tham khảo}}