Khác biệt giữa các bản “Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Năm [[2004]], Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam chính thức tuyên bố ngưng hoạt động vào tháng 9 năm 2004 để thay vào đó "những hoạt đấu tranh thích hợp với tình thế mới", được thể hiện qua những hoạt động của Việt Tân.<ref>{{chú thích web|url=http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/05/070504_viettan.shtml|title=Một bài viết về đảng Việt Tân|accessdate=ngày 22 tháng 8 năm 2008|date=ngày 4 tháng 5 năm 2007}}</ref> Từ đây, Đảng Việt Tân chính thức hoạt động công khai.<ref>{{chú thích web | url = http://viettan.org/-Le-Ra-Mat-Viet-Tan-Khap-Noi-.html | tiêu đề = Lễ Ra Mắt Việt Tân Khắp Nơi | author = | ngày = | ngày truy cập = 8 tháng 6 năm 2014 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
 
Theo tuyên bố chính thức từ trang mạng của Việt Tân thì đảng này tự đề ra phương thức hoạt động sau: ''"chủ trương tiến hành cuộc cách mạng bằng chính sức mạnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam để giải phóng đất nước thoát khỏi ách "độc tài" [[Cộng sản]] hầu có điều kiện chấm dứt tình trạng "nghèo nàn""lạc hậu" của đất nước"''.<ref>[http://www.viettan.org/rubrique.php3?id_rubrique=2 Đảng Việt Tân - Chủ trương và Đường lối] <!-- liên kết lỗi --></ref>
 
==Các buổi điều trần và tiếp xúc với Quốc Hội Hoa Kỳ, Canada và Úc ==
100

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng