Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Lion tiger leopard”

| 8 || align=center|'''[[Tập tin:Fairytale bookmark silverstar.svg|20px]] [[Rắn hổ mang rừng rậm]]''' || align=center|Dịch thuật toàn bộ || align=center|{{tick}} || align=center|Bò sát|| align=center|Bài viết tốt, gắn sao bạc
|-
| 9 || align=center|[[Tập tin:Fairytale bookmark silverstar.svg|20px]] [[Rắn hổ mang chúa]] || align=center| Bổ sung, chỉnh lý || || align=center|Bò sát|| align=center|
|-
| 10 || align=center|'''[[Linh dương đen Ấn Độ]]''' || align=center| Dịch thuật toàn bộ || align=center|tạm hoàn chỉnh || align=center|Loài ăn cỏ|| align=center|
|-
| 11 || align=center|'''[[Sơn dương Markhor]]''' || align=center| Dịch thuật toàn bộ || align=center|tạm hoàn chỉnh || align=center|Loài ăn cỏ|| align=center|
|-
| 12 || align=center|'''[[Linh miêu đuôi cộc]]''' || align=center|Dịch thuật toàn bộ || align=center|{{tick}} || align=center|Mèo hoang|| align=center|
|-
| 16 || align=center|'''[[Sếu sarus]]''' || align=center| Dịch thuật toàn bộ || align=center| || align=center|Chim lớn|| align=center|Chưa đề cử
|-
| 17 || align=center|'''[[Trâu rừng châu Phi]]''' || align=center| Dịch thuật toàn bộ || align=center|tạm hoàn chỉnh || align=center|Loài ăn cỏ|| align=center|
|-
| 18 || align=center|'''[[Linh ngưu]]''' || align=center| Dịch hết || align=center|mở rộng đáng kể || align=center|Loài ăn cỏ, Tây Tạng|| align=center|
|-
|}
1.570

lần sửa đổi