Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đường phố Paris”

gif => svg
nKhông có tóm lược sửa đổi
(gif => svg)
<div style="position:relative;width:250px;float:right;clear:right;text-align:center;margin-left:10px;margin-top:20px;margin-bottom:20px;font-family:helvetica, 'helvetica new', sans-serif;">
<div style="position:relative;width:100%;margin-bottom:-45px;height:16px;color:#ffffff;z-index:20;"><span style="position:relative;font-size:15px;margin-left:3px;">Quận&nbsp;{{{arr_num}}}</span></div>
<div style="position:relative;margin-left:auto;margin-right:auto;height:60px;width:135px;margin-bottom:-5px;">[[image:paris_street_enseigne_topParis street enseigne top.gifsvg]]</div>
 
<div style="width:230px;background-color:#004629;padding:10px;padding-bottom:13px;">
2

lần sửa đổi