Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Đại học Khoa học Tự nhiên”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Đại học Khoa học Tự nhiên''' có thể chỉ:
* '''[[Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội|Đại học Khoa học Tự nhiên]]''' thuộc [[Đại học Quốc gia Hà Nội]].
* '''[[Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh|Đại học Khoa học Tự nhiên]]''' thuộc [[Đại học Quốc gia thànhThành phố Hồ Chí Minh]].
 
{{định hướng}}
Người dùng vô danh