Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chức vụ chính trị”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox
|style = width:{{#if:{{{width|}}}|{{{width}}}|17.5em}};
|above = <includeonly>{{{name|{{{post|{{{chức vụ}}}}}} <!--
-->{{#if:{{{body|{{{cơ quan|}}}}}}
|{{{body|{{{cơ quan|}}}}}}
}}{{#if:{{{native_name|{{{nativename|}}}}}}|<br/>{{{native_name|{{{nativename}}}}}}}}
}}}</includeonly>
 
|abovestyle = line-height:1.2em; font-size:135%
|image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{insignia|{{{phù hiệu|}}}}}}|size={{{insigniasize|{{{kích thước phù hiệu|}}}}}}|alt={{{insigniaalt|}}}|sizedefault=120px}}
|image = {{#if:{{{flag|{{{cờ|}}}}}}
| [[Image:{{{flag|{{{cờ|}}}}}}|{{{flagsize|{{{kích thước cờ|150px}}}}}}]]
}}
|imagestyle = padding-bottom:0.4em; border-bottom:solid 1px #ccd2d9;
|caption = {{#if:{{{flagcaptioninsigniacaption|{{{ghi chú cờphù hiệu|}}}}}}
| '''{{{flagcaption|{{{ghi chú cờ}}}}}}'''<br/>{{{department|{{{bộ phận|}}}}}}
}}
 
|image2 = {{#if:{{{insignia|{{{phù hiệu|}}}}}}
| [[Image:{{{insignia|{{{phù hiệu}}}}}}|{{{insigniasize|{{{kích thước phù hiệu|150px}}}}}}]]
}}
|imagestyle2 = padding-bottom:0.4em; border-bottom:solid 1px #ccd2d9;
|caption2 = {{#if:{{{insigniacaption|{{{ghi chú phù hiệu|}}}}}}
| '''{{{insigniacaption|{{{ghi chú phù hiệu}}}}}}'''<br/>{{{department|{{{bộ phận|}}}}}}
}}
|captionstyle = padding-top:0.2em;
|labelstyle = padding:0 0.5em 0 0; background:transparent; line-height:1.1em;
|datastyle = padding:0; line-height:1.2em; vertical-align:middle;
 
|data1 = {{#if:{{{incumbent|{{{đương nhiệm|}}}}}}{{{image|{{{hình|}}}}}
| <div style="padding-bottom:0.4em; <!--
-->border-bottom:solid 1px #ccd2d9; line-height:1.4em;"><!--
-->{{#if:{{{image|{{{hình|}}}}}}
| <div style="padding-bottom:0.4em;"><!--
-->[[File{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|{{{hình|}}}}}}|center|border|size={{{imagesize|{{{kích thước hình|}}}220px}}}|sizedefault=frameless|alt={{{alt|}}}]]|border=yes|suppressplaceholder=yes}}</div>
}}<!--
-->{{#if:{{{incumbent|{{{đương nhiệm|}}}}}}|'''Đương nhiệm''' <br/>'''{{{incumbent|{{{đương nhiệm}}}}}}'''<!--
-->{{#if:{{{incumbentsince|{{{nhậm chức|}}}}}}
| <br/><small>từ ngày&nbsp;{{{incumbentsince|{{{nhậm chức}}}}}}</small>
}}|{{{imagecaption|}}}}}<!--
--></div><!--
-->}}
 
|label2 = [[Chức danh]]
|data2 = {{{styledepartment|}}}
|label3 = [[TrụChức sởdanh]]
|data3 = {{{residencestyle|{{{trụ sở|}}}}}}
|label4 = Đề cử bởiType
|data4 = {{{nominatortype|{{{đề cử bởi|}}}}}}<!--
|label5 = Status
-->{{#if:{{{nominatorpost|}}}
|data5 = {{{status|}}}
| <div style="padding-top:0.2em; font-size:80%;">as {{{nominatorpost}}}</div>
|label6 = [[NhiệmViết kỳ]]tắt
|data6 = {{{abbreviation|}}}
 
|label8label7 = Thành lậpviên của
|data7 = {{{member_of|{{{memberof|}}}}}}
|label8 = Báo cáo tới
|data8 = {{{reports_to|{{{reportsto|}}}}}}
|label9 = [[Trụ sở]]
|data9 = {{{residence|{{{trụ sở|}}}}}}
|label10 = Bãi= bỏGhế
|data10 = {{{seat|}}}
|label11 = KếĐề cử vịbởi
|data11 = {{{nominator|{{{người đề cử|}}}}}}
|label5 label12 = Bổ nhiệm bởi
|data12 = {{{appointer|{{{người bổ nhiệm|}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominatorpostappointer_qualified|}}}
| <br />{{{appointer_qualified}}}
}}
|label13 = [[Nhiệm kỳ]]
|label5 = Bổ nhiệm bởi
|data5data13 = {{{appointertermlength|{{{ngườinhiệm bổ nhiệmkỳ|}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{appointerposttermlength_qualified|}}}
| <divbr style="padding-top:0.2em; font-size:80%;"/>as {{{appointerposttermlength_qualified}}}</div>
}}
|label14 = Constituting instrument
|label6 = [[Nhiệm kỳ]]
|data6 data14 = {{{termlength|{{{nhiệm kỳconstituting_instrument|}}}}}}
|label15 = Tiền nhiệm
|label7 = Người đầu tiên giữ chức
|data7 data15 = {{{inaugural|{{{người đầu tiênprecursor|}}}}}}
|label7 label16 = Người đầu tiên giữ chức
|label8 = Thành lập
|data8 data16 = {{{formationinaugural|{{{thànhngười đầu lậptiên|}}}}}}
|label17 = Thành lập
|label9 = Người cuối cùng giữ chức
|data9 data17 = {{{lastformation|{{{người cuốithành cùnglập|}}}}}}
|label18 = Người sáng lập
|label10 = Bãi bỏ
|data10data18 = {{{endfounder|{{{bãi bỏ|}}}}}}
|label19 = Named&nbsp;for
|label11 = Kế vị
|data11data19 = {{{successionnamed_for|{{{kế vị|}}}}}}
|label20 = Người đầu giữ chức
|label12 = Viên chức phó
|data12data20 = {{{deputyfirst||{{{viên chứcngười phóđầu|}}}}}}
|label9 label21 = Người cuối cùng giữ chức
|label13 = Lương
|data13data21 = {{{salarylast||{{{lươngngười cuối cùng|}}}}}}
|label22 = Bãi vị
|label14 = Website
|data14data22 = {{{websiteabolished|}}}
|label23 = Kế vị
|data23 = {{{succession|{{{kế vị|}}}}}}
|label24 = Unofficial names
|data24 = {{{unofficial_names|}}}
|label25 = Phó
|image data25 = {{#if:{{{flagdeputy|{{{cờphó|}}}}}}
|label13label26 = Lương
|data26 = {{{salary||{{{lương|}}}}}}
|label14label27 = Website
|data27 = {{{website|}}}
|header28 = {{{footnotes_title|}}}
|data29 = {{{footnotes|}}}
}}<noinclude>
{{Tài liệu}}