Khác biệt giữa các bản “Lâm Bình”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
'''Lâm Bình''' là huyện thuộc tỉnh [[Tuyên Quang]], [[Việt Nam]].
 
Huyện Lâm Bình được thành lập vào ngày 28 tháng 1 năm 2011 trên cơ sở điều chỉnh 60.128,24 ha diện tích tự nhiên và 18.159 người thuộc 5 xã của huyện [[Na Hang]] và 18.023,93 ha diện tích tự nhiên và 11.300 người thuộc 3 xã của huyện [[Chiêm Hóa]]<ref name="LB">[http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/NQ7CP.PDF?id=104289 Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 28/01/2011] của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính 2 huyện Na Hang và Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang.</ref>.
 
Huyện Lâm Bình có 78.152,17 ha diện tích tự nhiên và 29.459 người; có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: [[Bình An, Lâm Bình|Bình An]], [[Hồng Quang, Lâm Bình|Hồng Quang]], [[Khuôn Hà]], [[Lăng Can]], [[Phúc Yên, Lâm Bình|Phúc Yên]], [[Thổ Bình, Lâm Bình|Thổ Bình]], [[Thượng Lâm, Lâm Bình|Thượng Lâm]], [[Xuân Lập, Lâm Bình|Xuân Lập]].
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng