Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
xóa link thừa
(xóa link thừa)
Năm [[1993]] chính phủ Việt Nam đã tổ chức, sắp xếp lại 3 trường đại học lớn ở [[Hà Nội]]: Đại học Tổng hợp Hà Nội, [[Đại học Sư phạm Hà Nội I]] và [[Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội]] thành [[Đại học Quốc gia Hà Nội]].
 
Hiện tại, Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm [[Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội|trường Đại học Khoa học Tự nhiên]], [[Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội|trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn]], [[Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội|trường Đại học Công nghệ]], [[Đại học Ngoại ngữ Hà Nội|trường Đại học Ngoại ngữ]], [[Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội|trường Đại học Kinh tế]] và [[Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội|trường Đại học Giáo dục]] [http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,128127&_dad=portal&_schema=PORTAL&pers_id=91524&item_id=1630177].
 
==Xem thêm==
3.006

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng