Khác biệt giữa các bản “Triệu Sơn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ngày [[3 tháng 6]] năm [[1988]], thành lập thị trấn Triệu Sơn - thị trấn huyện lị của huyện Triệu Sơn - trên cơ sở điều chỉnh 22,99 ha diện tích tự nhiên với 1.341 nhân khẩu của xã Minh Châu; điều chỉnh 5,19 ha diện tích tự nhiên với 229 nhân khẩu của xã Minh Dân và điều chỉnh 85,55 ha diện tích tự nhiên với 3.594 nhân khẩu của xã Minh Sơn.
 
Ngày [[25 tháng 111]] năm [[1994]], thành lập xã Bình Sơn trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Thọ Bình.
 
Như vậy, huyện Triệu Sơn có 1 thị trấn và 35 xã như hiện nay.
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng