Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Động đất Cascadia 1700”

n
| 600 TCN || 430
|}
Các ghi nhận địa chất liên quan đến các trận động đất lớn (có [[thang độ lớn moment|độ lớn]] từ 8 trở lên) xuất hiện ở [[đới hút chìm Cascadia]] cách nhau trung bình khoảng 500 năm và thường gây ra [[sóng thần]].<ref>[http://pubs.usgs.gov/of/2007/1437/l/of2007-1437l.pdf Appendix L: Cascadia Subduction Zone]</ref> Có bằng chứng cho thấy rằng có ít nhất 13 trận động đất lớn xảy ra với khoảng thời gian lặp lại từ 300 đến 900 năm, trung bình 500 năm.<ref>[http://www.pnsn.org/HAZARDS/CASCADIA/cascadia_zone.html The Cascadia Subduction Zone]</ref> Các trận động đất trước đây được phỏng đoán là đã xảy ra vào năm 1310, 810, 400,<ref>[http://www.crew.org/PDFs/CREWSubductionZoneSmall.pdf Cascadia Region EarthquakeWorkgroup]</ref> 170 TCN và 600 TCN.{{fact}}
 
== Xem thêm==