Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trương Hoành (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Trương Hoành (Đông Ngô)|Trương Hoành]], mưu sĩ thời [[Tam Quốc]] giúp họ Tôn dựng nghiệp ở Giang Đông.
* [[Trương Hoành (Tây Lương)|Trương Hoành]], một vị tướng chỉ huy lộ quân cát cứ ở Tây Lương vào cuối thời Đông Hán, sau tham gia vào [[trận Đồng Quan (211)|trận Đồng Quan]] chống lại [[Tào Tháo]].
* [[Trương Hoành (ThuỷThủy Hửhử)|Trương Hoành]], một trong 108 vị anh hùng [[Lương Sơn Bạc]], thuộc 36 Thiên Cang Tinh (thuộc sao Thiên Bình Tinh), ngoại hiệu Thuyền Đẩu Hỏa.
{{Trang định hướng}}
 
Người dùng vô danh