Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ bát phân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Do vậy phương pháp biến đổi một số nguyên, ở hệ thập phân sang hệ nhị phân tương đương, có thể được tiến hành bằng cách chia số này với 2, và những số dư được viết xuống vào hàng (đơn vị) của nó. Kết quả lại tiếp tục được chia với 2, và số dư lại được viết xuống vào hàng (chục) của nó. Phương thức này được tiếp tục nhắc lại cho đến khi thương số của phép chia là 0.
 
Ví dụ, 118128, trong hệ thập phân là:
: {| class="wikitable"
!Phép tính
!Số dư
|-
|118128 ÷ 28 = 5916
| align="center" |0
|-
|5916 ÷ 28 = 292
| align="center" |1
|-
|29 ÷ 2 = 14
| align="center" |1
|-
|14 ÷ 2 = 7
| align="center" |0
|-
|7 ÷ 2 = 3
| align="center" |1
|-
|3 ÷ 2 = 1
| align="center" |1
|-
|1 ÷ 2 = 0
| align="center" |1
|}
Lược trình các con số dư theo thứ tự từ dưới lên trên, cho chúng ta một số nhị phân 1110110<sub>2</sub>.
4.380

lần sửa đổi