Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huỳnh Văn Lạc”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ngày 1 tháng 11 năm 1972, ông được vinh thăng cấp [[Chuẩn tướng]] tại nhiệm. Qua năm 1973, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Sư đoàn 9 bộ binh thay thế Thiếu tướng [[Trần Bá Di]] được cử giữ chức Tư lệnh phó Quân đoàn IV & Quân khu 4. Ông ở chức vụ này cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975
Cũng như một số anh em chiến hữu đồng cấp, trước và trong ngày 30/4/1975 với phương tiện sẵn có, Chuẩn tướng Huỳnh văn Lạc và gia đình dễ dàng ra nước ngoài định cư nhưng vì tình huynh đệ, ông phải ở lại với chiến hữu và chấp nhận tù đày 13 năm ròng rã ( từ 1975 đến 1988 ). Chuẩn Tướng cũng không thể tuẩn tiết như Thiếu tướng Nguyễn khoa Nam, Thiếu tướng Phạm văn Phú, Chuẩn tướng Lê văn Hưng, Chuẩn tướng Lê nguyên Vĩ, Chuẩn tướng Trần văn Hai vì đức tin của người Công Giáo không cho phép làm vậy ( ông là cựu tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế )
 
==1975==
Sau ngày 30-4-1975, ông trình diện ban Quân quản của Chính quyền Cách mạng tại Sài Gòn và bị đưa đi tù cải tạo cho đến tháng 2 năm 1988 mới được trả tự do.
Người dùng vô danh