Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
==Lịch sử==
=== Tiền thân ===
Tiền thân của GUI được khai sinh bởi những nhà nghiên cứu tại Standford Research Institute - được dẫn đầu bởi Douglas Engelbart. Khi đó, họ phát triển việc sử dụng những [[siêu liên kết]] (hyperlinks) dựa trên chữ cho [[hệ thống On-Line|hệ thống trực tuyến]] (OneOn-Line System), trong đó các liên kết được thao tác với một con ''chuột''. Khái niệm ''siêu liên kết'' sau đó đã được các nhà nghiên cứu tại [[Xerox PARC]] mở rộng sang phạm vi ''đồ họa''.
 
1963, [[Sketchpad]], một hệ thống dựa trên [[con trỏ]] (pointer) được phát triển bởi [[Ivan Sutherland]]. Hệ thống này sử dụng một cây bút phát sáng để thao tác việc tạo và thao tác với các đối tượng trong các bản vẽ kĩ thuật.
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng