Khác biệt giữa các bản “Tây Hạ Nhân Tông”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
n (đang dịch)
 
{{Đang dịch 2 (nguồn)|ngày=14
|tháng=10
Tây Hạ Nhân Tông (1124 - 1193), trị vì từ năm 1139 - 1193, là vị Hoàng đế thứ 5 của nhà [[Tây Hạ]], tên là [[Lý Nhân Hiếu]]. Ông là con của [[Tây Hạ Sùng Tông]], lên ngôi vua vào năm 16 tuổi.
 
Năm 1170, Nhân Tông phát hiện một âm mưu giết ông. Ông đã thực hiện các tướng những người đã đứng sau âm mưu này. Kết quả là, Nhân Tông nghi ngờ tướng quân đội của ông và quân đội bắt đầu rơi vào không đủ sức. Trong những năm sau này của ông, Tây Hạ đã bắt đầu cuộc chiến tranh đấu tranh chống lại kẻ thù khác nhau.
After ascending into the throne, Renzong made friendly overtures to the Jin Dynasty. In domestic politics, Renzong created many schools and used examinations to choose his officials. He respected Confucianism, and built many temples worshipping Confucius. During era Tian Sheng, Renzong hired a Tibet lama as a religious advisor and printed many copies of Buddhist teachings.
 
Sau khi tăng dần vào ngai vàng, Nhân Tông đã những đàm phán thân thiện với nhà Kim. Trong chính trị trong nước, Nhân Tông tạo ra nhiều trường học và các kỳ thi được sử dụng để lựa chọn của mình. Ông tôn trọng Nho giáo, và xây dựng nhiều ngôi đền thờ Khổng Tử. Trong suốt thời kỳ Tian Sheng, Nhân Tông đã thuê một lạt ma Tây Tạng như là một cố vấn tôn giáo và nhiều bản in lời dạy của Phật giáo.
In 1170, Renzong discovered a plot to kill him. He executed the generals who were behind the plot. As a result, Renzong distrusted his army generals and the army began to fall into incompetence. During his later years, Western Xia began to fight wars against various enemies.
 
Nhân Tông của triều đại là cao điểm của Tây Hạ triều. Nhiều tiểu bang bộ lạc ở phía bắc và phía tây đã trở thành chư hầu của Tây Hạ, Nhân Tông và tập trung về chính trị nội bộ cho phép chính quyền trung ương để được hiệu quả hơn. Triều đại của ông trùng với đỉnh điểm của Nam Tống và các Đại Kim, và tương đối ít có xung đột giữa ba nước.
Renzong's reign was the peak of Western Xia Dynasty. Many tribes to the north and west became vassal states of Western Xia, and Renzong's focus on internal politics allowed the central government to be more efficient. His reign coincides with the peak of the Southern Song and the Jin Dynasties, and there were relatively few conflicts between these three countries.
 
Năm 1193, Nhân Tông băng hà, trị nước 54 năm, hưởng thọ 70 tuổi. Miếu hiệu Nhân Tông, thụy hiệu Shèngzhēn hoàng đế.
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng