Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Lật đổ chính phủ Ukraina 2014”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “Theo tôi nên đổi tên trang này thành "Cuộc cách mạng Ukraina 2014" bởi tất cả các trang ngôn ngữ khác đều gọi đây là Revolution ([…”
(Trang mới: “Theo tôi nên đổi tên trang này thành "Cuộc cách mạng Ukraina 2014" bởi tất cả các trang ngôn ngữ khác đều gọi đây là Revolution ([…”)
(Không có sự khác biệt)
815

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng