Khác biệt giữa các bản “Diều hâu vuốt sắc”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
remove misidentified pic
(replace misidentified pic)
(remove misidentified pic)
== Hình ảnh ==
<gallery>
Tập tin:Accipiter erythronemius Horto Florestal de Sao Paulo, Brazil 2-crop.jpg
Tập tin:Puerto Rican Sharp-shinned hawk perched on tree limb.jpg
Tập tin:JuvenalCoopersHawk.jpg
Tập tin:Accipiter erythronemius Horto Florestal de Sao Paulo, Brazil 1.jpg
Tập tin:Accipiter striatus 3.jpg
Tập tin:Accipiter striatus Lexington MD.jpg
106

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng