Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Mã wiki”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Dùng kết hợp <code><nowiki><u></nowiki></code> và <code><nowiki></u></nowiki></code> cho chữ gạch dưới và <code><nowiki><s></nowiki></code> và <code><nowiki></s></nowiki></code> (strike-through) hay <code><nowiki><del></nowiki></code> và <code><nowiki></del></nowiki></code> cho chữ gạch đè.
Ví dụ:
:<code><nowiki><u>gạch chânđè</u> và <s>gạch ngangđè</s> và <del>gạch xóa</del></nowiki></code>
sẽ cho:
:<u>gạch chân</u> và <s>gạch ngangđè</s> và <del>gạch xóa</del>
 
===Kiểu mã nguồn===
624

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng