Khác biệt giữa các bản “Bentonit”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “'''Bentonit''' là một đất sét nhôm phyllosilicat thấm nước bao gồm chủ yếu của montmorillonit. Nó được đặt tên bởi Wilbu…”
(Trang mới: “'''Bentonit''' là một đất sét nhôm phyllosilicat thấm nước bao gồm chủ yếu của montmorillonit. Nó được đặt tên bởi Wilbu…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng