Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Eric Clapton”

#::Tôi đã tạo bản mẫu về D&D. Bài đang được tôi cập nhật và thay thế link chết. [[Thành viên:DangTungDuong|DangTungDuong]] ([[Thảo luận Thành viên:DangTungDuong|thảo luận]]) 12:39, ngày 10 tháng 6 năm 2016 (UTC)
#{{YK}} Còn lỗi Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ.[[Đặc biệt:Đóng góp/115.78.193.169|115.78.193.169]] ([[Thảo luận Thành viên:115.78.193.169|thảo luận]]) 11:14, ngày 16 tháng 6 năm 2016 (UTC)
#:Tôi đã sửa link chết + cập nhật thông tin mới về Clapton. [[Thành viên:DangTungDuong|DangTungDuong]] ([[Thảo luận Thành viên:DangTungDuong|thảo luận]]) 10:39, ngày 18 tháng 6 năm 2016 (UTC)