Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độc lập”

Không có tóm lược sửa đổi
{{Sơ khai}}
{{thể loại Commons|Independence movements}}
{| class="diff diff-contentalign-left"
|Định nghĩa " Độc lập ": Là Khả năng thực thi toàn bộ các động thái hành động trên cơ sở đối tượng đã có và được trang bị đầy đủ tri thức và kiến thức ở thời điểm đối tượng đang hiện hành./.
 
|}
 
[[Thể loại:Chính trị]]