Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Siêu dữ liệu”

không có tóm lược sửa đổi
n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Giao tiếp kỹ thuật bằng Truyền thông kỹ thuật)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{chú thích trong bài}}
'''Siêu dữ liệu''' ('''''metadata''''') là dạng [[dữ liệu]] miêu tả về dữ liệu. Trong [[cơ sở dữ liệu]], ''metadata'' là các sửa đổi dạng biểu diễn khác nhau của các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Trong cơ sở dữ liệu quan hệ thì ''metadata'' là các định nghĩa của bảng, cột, cơ sở dữ liệu, view và nhiều đối tượng khác. Trong [[kho dữ liệu]], ''metadata'' là dạng định nghĩa dữ liệu như: bảng, cột, một báo cáo, các luật doanh nghiệp hay những quy tắc biến đổi. ''Metadata'' bao quát tất cả các phương diện của kho dữ liệu.
 
Metadata phải chứa những thông tin:
* Thông tin về dữ liệu mà metadata mô tả
* Thông tin về cá nhân, tổ chức liên quan đến dữ liệu metadata và dữ liệu
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh