Khác biệt giữa các bản “CONCACAF”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
== Các quốc gia lọt vào vòng chung kết [[giải vô địch bóng đá thế giới|World Cup]] ==
;Chú thích
*{{border|width=1px|color=gray| '''•''' }} — Không vượt qua vòng loại
*{{border|width=1px|color=gray|   }} — Không tham dự / Bỏ cuộc / Bị cấm thi đấu
*{{border|width=3px|color=red|   }} — Chủ nhà
===World Cup nam===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{{Div col|3|}}
! Đội !! {{Flagicon|URU}}<br/>[[World Cup 1930|1930]] !! {{Flagicon|ITA|1861}}<br/>[[World Cup 1934|1934]] !! {{Flagicon|FRA}}<br/>[[World Cup 1938|1938]] !! {{Flagicon|BRA}}<br/>[[World Cup 1950|1950]] !! {{Flagicon|SUI}}<br/>[[World Cup 1954|1954]] !! {{Flagicon|SWE}}<br/>[[World Cup 1958|1958]] !! {{Flagicon|CHI}}<br/>[[World Cup 1962|1962]] !! {{Flagicon|ENG}}<br/>[[World Cup 1966|1966]] !! {{Flagicon|MEX}}<br/>[[World Cup 1970|1970]] !! {{Flagicon|GER}}<br/>[[World Cup 1974|1974]] !! {{Flagicon|ARG}}<br/>[[World Cup 1978|1978]] !! {{Flagicon|ESP}}<br/>[[World Cup 1982|1982]] !! {{Flagicon|MEX}}<br/>[[World Cup 1986|1986]] !! {{Flagicon|ITA}}<br/>[[World Cup 1990|1990]] !! {{Flagicon|USA}}<br/>[[World Cup 1994|1994]] !! {{Flagicon|FRA}}<br/>[[World Cup 1998|1998]] !! {{Flagicon|KOR}}{{Flagicon|JPN}}<br/>[[World Cup 2002|2002]] !! {{Flagicon|GER}}<br/>[[World Cup 2006|2006]] !! {{Flagicon|RSA}}<br/>[[World Cup 2010|2010]] !!{{Flagicon|BRA}}<br/>[[World Cup 2014|2014]] !!{{Flagicon|RUS}}<br/>[[World Cup 2018|2018]] !!{{Flagicon|QAT}}<br/>[[World Cup 2022|2022]] !! Tổng cộng
*{{fb|Canada}}
|-
*{{fb|Costa Rica}}
|align=left| {{fb|MEX}} || '''VB''' || • || || '''VB''' || '''VB''' || '''VB''' || '''VB''' || '''VB''' || style="border:3px solid red"|'''TK''' || • || '''VB''' || • || style="border:3px solid red"|'''TK''' || || '''V16''' || '''V16''' || '''V16''' || '''V16''' || '''V16''' || '''V16''' || || || '''15'''
*{{fb|Cuba}}
|-
*{{fb|El Salvador}}
|align=left| {{fb|USA}} || style="background:#cc9966;"|'''H3''' || '''V6''' || || '''VB''' || • || • || • || • || • || • || • || • || • || '''VB''' || style="border:3px solid red"|'''V16''' || '''VB''' || '''TK''' || '''VB''' || '''V16''' || '''V16''' || || || '''10'''
*{{fb|Haiti}}
|-
*{{fb|Honduras}}
|align=left| {{fb|CRC}} || || || || || || • || • || • || • || • || • || • || • || '''V16''' || • || • || '''VB''' || '''VB''' || • || '''TK''' || || || '''4'''
*{{fb|Jamaica}}
|-
*{{fb|Mexico}}
|align=left| {{fb|HON}} || || || || || || || • || • || • || • || || '''GS''' || • || • || • || • || • || • || '''VB''' || '''VB''' || || || '''3'''
*{{fb|Trinidad và Tobago}}
|-
*{{fb|Hoa Kỳ}}
|align=left| {{fb|SLV}} || || || || || || || || || '''VB''' || • || • || '''VB''' || • || • || • || • || • || • || • || • || || || '''2'''
{{Div col end}}
|-
|align=left| {{fb|CUB}} || || • || '''TK''' || • || || || || • || || || • || • || || • || || • || • || • || • || • || • || || '''1'''
|-
|align=left| {{fb|HAI}} || || • || || || • || || || || • || '''VB''' || • || • || • || || • || • || • || • || • || • || || || '''1'''
|-
|align=left| {{fb|CAN}} || || || || || || • || || || • || • || • || • || '''VB''' || • || • || • || • || • || • || • || || || '''1'''
|-
|align=left| {{fb|JAM}} || || || || || || || || • || • || || • || • || || • || • || '''VB''' || • || • || • || • || || || '''1'''
|-
|align=left| {{fb|TRI}} || || || || || || || || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || '''VB''' || • || • || || || '''1'''
|-
! Tổng cộng !! 2 !! 1 !! 1 !! 2 !! 1 !! 1 !! 1 !! 1 !! 2 !! 1 !! 1 !! 2 !! 2 !! 2 !! 2 !! 3 !! 3 !! 4 !! 3 !! 4 !! !! !! 39
|}
===World Cup nữ===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
*{{fbw|Canada}}
! Đội !! {{Flagicon|China}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 1991|1991]] !! {{Flagicon|Sweden}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 1995|1995]] !! {{Flagicon|USA}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 1999|1999]] !! {{Flagicon|USA}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2003|2003]] !! {{Flagicon|China}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2007|2007]] !! {{Flagicon|GER}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2011|2011]] !! {{Flagicon|CAN}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2015|2015]] !! {{Flagicon|FRA}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019|2019]] !! Tổng cộng
*{{fbw|Costa Rica}}
|-
*{{fbw|Mexico}}
|align=left| {{fbw|USA}} || style="background:gold;"| '''H1''' || style="background:#cc9966;"| '''H3''' || style="border:3px solid red; background:gold;"| '''H1''' || style="border:3px solid red; background:#cfaa88;"| '''H3''' || style="background:#cfaa88;"| '''H3''' || style="background:silver;"| '''H2''' || style="background:gold;"| '''H1''' || || '''7'''
*{{fbw|Hoa Kỳ}}
|-
|align=left| {{fbw|Canada}} || • || '''VB''' || '''VB''' || bgcolor=9acdff| '''H4''' || '''VB''' || '''VB''' || style="border:3px solid red;"| '''TK''' || || '''6'''
|-
|align=left| {{fbw|Mexico}} || • || • || '''VB''' || • || • || '''VB''' || '''VB''' || || '''3'''
|-
|align=left| {{fbw|CRC}} || • || • || • || • || • || • || '''VB''' || || '''1'''
|-
! Tổng cộng !! 1 !! 2 !! 3 !! 2 !! 2 !! 3 !! 4 !! !! 14
|}
 
== Các đội lọt vào trận chung kết World Cup ==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng