Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Cực trị của hàm số”

 
dz = 0 khi và chỉ khi f<sub>1</sub> dx<sub>1</sub> = f<sub>2</sub> dx<sub>2</sub> = ... = f<sub>n</sub> dx<sub>n</sub> = 0
 
d<sup>2</sup>z được biểu diễn bằng ma trận Hessian:
 
:<math> \mathbf{H} =
\begin{bmatrix}
f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1n} \\
f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
f_{m1} & f_{m2} & \cdots & f_{mn}
\end{bmatrix}.
</math>
 
==Tham khảo==
3.333

lần sửa đổi