Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huân chương Sao Vàng (Việt Nam)”

n
AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:16.7156714
n (Đã lùi lại sửa đổi của 113.167.141.128 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Newone)
n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:16.7156714)
* Huân chương Sao vàng để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
** Người tham gia [[cách mạng]] từ năm [[1935]] về trước, hoạt động liên tục, có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của [[Đảng Cộng sản Việt Nam|Đảng]], của [[dân tộc Việt Nam|dân tộc]], không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: [[Tổng Bí thư]] [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]; [[Chủ tịch nước]]; [[Chủ tịch Quốc hội]]; [[Thủ tướng]] [[Chính phủ]]; ủy viên [[Bộ Chính trị (định hướng)|Bộ Chính trị]]; Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Bí thư Trung ương Cục; Thường vụ xứ ủy; Bí thư khu ủy; Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng và các chức vụ tương đương, Thượng tướng Lực lượng vũ trang nhân dân;
 
** Người tham gia hoạt động cách mạng trước năm [[1945]], hoạt động liên tục, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ; ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; [[Chủ tịch]] Ủy ban Trung ương [[Mặt trận Tổ quốc Việt Nam]]; [[Đại tướng]] [[Quân đội Nhân dân Việt Nam|lực lượng vũ trang nhân dân]];
 
** Người có quá trình tham gia liên tục trong 2 cuộc kháng chiến [[chiến tranh Đông Dương|chống Pháp]] và [[chiến tranh Việt Nam|chống Mỹ]] (từ [[1945]] đến ngày [[30 tháng 4]] năm [[1975]]), có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của [[Đảng cộng sản|Đảng]], của [[dân tộc]], không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Lực lượng vũ trang nhân dân trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;
 
** Người có quá trình công tác liên tục từ [[chiến tranh Việt Nam|kháng chiến chống Mỹ]] (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) và thời kỳ xây dựng, bảo vệ [[Việt Nam|Tổ quốc]] (từ ngày [[30 tháng 4]] năm [[1975]] đến nay), có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, 2 nhiệm kỳ;
 
** Người có công lao to lớn, có công trình, tác phẩm đặc biệt xuất sắc, có tác động sâu rộng, tạo ra sự chuyển biến tích cực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, được [[nhà nước Việt Nam|nhà nước]] thừa nhận, tôn vinh;
 
** [[Nguyên thủ quốc gia|Nguyên thủ]] nước ngoài có công lao to lớn đối với [[dân tộc Việt Nam]] được [[nhà nước]] [[Việt Nam|Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] thừa nhận, tôn vinh.
 
* Huân chương Sao vàng để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
** Đã được tặng thưởng [[Huân chương Hồ Chí Minh]];
 
** Có quá trình xây dựng và phát triển từ 45 năm trở lên (trường hợp chưa được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh thì phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 50 năm trở lên);
 
** Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 10 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 5 lần được tặng cờ thi đua của Chính phủ hoặc bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
 
* Tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ hai: tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc 10 năm trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 5 lần được tặng cờ thi đua của Chính phủ hoặc bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh và đã có thời gian 20 năm kể từ khi được tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ nhất.
 
* Huân chương Sao vàng để tặng cho tập thể người nước ngoài có công lao đặc biệt to lớn đối với dân tộc Việt Nam, được nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận, tôn vinh.
 
 
[[Thể loại:Huân chương Sao Vàng| ]]
[[Thể loại:Danh hiệu Việt Nam]]