Khác biệt giữa các bản “Hán Cao Tổ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
* Hậu phi:
# Hán Cao hậu [[Lã Trĩ]] (汉高后吕雉), người Bái huyện, nguyên phối của Hán Cao Tổ.
# [[Bạc phu nhân]] (薄夫人), còn gọi ''Bạc cơ'' (薄姬), ban đầu là vợ [[Ngụy Báo|Ngụy vương Báo]], sau Hán Cao Tổ lập làm thiếp thất.
# [[Thích phu nhân]] (戚夫人), còn gọi ''Thích cơ'' (戚姬), người Định Đào. Là phi thiếp được Cao Tổ sủng ái nhất.
# [[Đường phu nhân]] (唐夫人), còn gọi ''Đường cơ'' (唐姬), nữ thi nhân thời Hán sơ, tác giả tác phẩm ''An thế phòng trung ca'' (安世房中歌).
# [[Thạch mỹ nhân]] (石美人), còn gọi ''Thạch cơ'' (石姬), chị của Vạn Thạch quân [[Thạch Phấn]] (石奋).
 
* Tình phụ vô phong hiệu:
# Triệu Cộng vương [[Lưu Khôi]] (赵共王劉恢; ? - 180 TCN), mẹ không rõ, ban đầu phong ''Lương vương'' (梁王), bị Lã hậu ép tự sát.
# Triệu U vương [[Lưu Hữu]] (赵幽王劉友; ? - 180 TCN), mẹ không rõ, bị Lã Hậu bỏ chết đói.
# Hoài Nam Lệ vương [[Lưu Trường]] (淮南厉王劉长; 199 TCN - 174 TCN), mẹ Triệu phu nhân.
# Yên Linh vương [[Lưu Kiến]] (燕灵王劉建; ? - 181 TCN), mẹ không rõ.
 
2.267

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng