Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Tiết (hoàng hậu)”

không có tóm lược sửa đổi
n (Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Hiến Mục Tào hoàng hậu thành Tào Tiết (hoàng hậu): xem WP:YCDCT, tên phổ biến hơn hẳn và không xảy ra tranh chấp hay bất đồng sau thời gian dài đề xuất)
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox royalty
|name= Hiến Mục Hoàng Hậu
|native name= 獻穆皇后
|image=
|succession= [[Hoàng hậu]] [[nhà Hán]]
|reign= 215 – 220
|predecessor = [[Phúc Thọ|Phúc Thọ Hoàng Hậu]]
|successor = [[Cam phu nhân | Chiêu Liệt hoàng hậu]] ([[Thục Hán]])
|spouse= [[Hán Hiến Đế]]
| thông tin con cái =
|posthumous name =
|house = [[Nhà Hán]]
|father= [[Tào Tháo]] (曹操)
|mother=
|date of birth= [[197]]
|place of birth= quận Tiêu, nước Bái
|date of death= [[260]]
|place of death= nước Sơn Dương
|place of burial=
}}
 
{{Chinese|title=Hiến Mục hoàng hậu|t=獻穆皇后|s=献穆皇后|p=Xiànmù Huánghòu|w=Hsien-mu Huang-hou|
|altname=Tào Tiết|t2=曹節|s2=曹节|p2=Cáo Jié|w2=Ts'ao Chieh}}