Khác biệt giữa các bản “Chế Củ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
== Chiến tranh với Đại Việt (1069) ==
{{Chính|Chiến tranh Việt-Chiêm 1069}}
Trước đây, năm 1044 vua [[Lý Thái Tổ]] từng đem quân đánh phạt Chiêm Thành, giết được vua xứ này là [[Sạ Đẩu]]. Tuy nhiên, sang thời Lý Thánh Tông, trong các năm 1065 - 1069, vương quốc Chiêm bỏ cống. Từ khi triều đình Chế Củ được vua [[nhà Tống]] giúp đỡ, cho ngựa trắng và cho phép họ mua [[lúa]] ở [[Quảng Châu (địa danh cổ)|Quảng Châu]], Chiêm Thành không tiếp tục nạp cống cho Đại Việt nữa. Mọi hành động của Chiêm Thành đều bị người Việt cho là khiêu khích họ<ref>Việt Sử toàn thư, tr. 141</ref>.
 
[[Tháng hai|Tháng 2]] năm 1069, [[niên hiệu]] Thần Vũ thứ nhất, cùng với [[Lý Thường Kiệt]], [[vua]] [[Lý Thánh Tông]] thân chinh đem quân đi đánh Chiêm Thành. Khi Lý Thường Kiệt đến cửa [[Nhật Lệ]], thủy quân Chiêm xông ra chặn quân Việt. Tướng Lý là Hoảng Kiệt đánh lui họ rồi tiến về phía Nam không bị ngăn trở, mục đích của quân Đại Việt là tiến thẳng tới đánh phá [[Thủ đô|kinh đô]] [[Kandapurpura|Phật Thệ]] và bắt quốc vương.<ref name="Việt sử toàn thư, tr. 142">Việt sử toàn thư, tr. 142</ref> Chế Củ cùng năm vạn dân chúng bị bắt.
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng