Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Peso Chile”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
{{wikify}}
{{unreferenced}}
{{Chất lượng kém|ngày=06
|tháng=09
|năm=2016
|lý do=không nguồn}}
Pê xô Chi lê là đơn vị tiền chính thức được tính bằng đồng Pê xô ở Chi lê.