Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tầng mạng”

correct translation errors
(Completed the translation.)
(correct translation errors)
:Mỗi người trên mạng truyền thông cần có một địa chỉ duy nhất. Địa chỉ này giúp chúng ta xác định người đó là ai. Địa chỉ này thường có cấu trúc phả hệ (''hierarchical''), vì thế bạn có thể hoặc là "Fred Murphy" với Dubliners (người ở thủ đô Dublin, Ái nhĩ lan), hoặc "Fred Murphy, Dublin" với những người ở Ái nhĩ lan, hoặc "Fred Murphy, Dublin, Ireland" với mọi người trên toàn thế giới. Trên mạng [[internet]], những địa chỉ này được gọi là số IP (''IP Numbers'').
* Bạn làm thế nào để chuyển tiếp (''forward'') một thông điệp ?
:Đây là một vấn đề khá liên quan nhiều đến những ứng dụng di động, vì trong những ứng dụng này, người dùng thường chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia, nhanh tróng, và chúng ta phải bố trí cho thông điệp của người ấy đi theo họ. Phiên bản 4 của [[IPv4|Giao thức Internet]] (''Internet Protocol'') - ([[IPv4]]) - thực ra không cho phép việc này được thực hiện, cho dù nó cũng đã được người ta sửa đổi (''hacked'') ít nhiều kể từ khi nó bắt đầu (''since its inception''). May mắn thay cho chúng ta, phiên bản 6 sắp tới, [[IPv6]], sẽ có phương pháp giải quyết được thiết kế hoàn thiện hơn, hầu cho những ứng dụng đồng loại hoạt động lưu loát hơn.
 
Trong hệ thống bưu điện dùng truyền thống dùng tem, hay còn được gọi là thư thường, nhiệm vụ này do người đưa thư đảm nhiệm (tới một giới hạn nào đấy).
1.779

lần sửa đổi