Khác biệt giữa các bản “Tiêu Hồng”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
* {{Cite book| title=The Field of Life and Death & Tales of Hulan River | others=Translator [[Howard Goldblatt]]| publisher=Cheng & Tsui Company| location=Boston| year=2002| isbn=978-0-88727-392-6}}
* {{Cite book| title=The Dyer's Daughter: Selected Stories of Xiao Hong| publisher= Chinese University Press| location=Hong Kong| date=June 2005| others=Translator Howard Goldblatt| isbn=978-962-996-014-8}}
==Bản dịch Pháp ngữ===
* [[1933 en littérature|1933]] : ''Bashe'' (''L'Acheminement''), nouvelles et essais, avec Xiao Jun
* ''Sheng si chang'' (''Terre de vie et de mort''), roman
* [[1936 en littérature|1936]] : ''Niucheshang'' (''Sur la charette''), nouvelles
* 1936 : ''Qiao'' (''Le Pont''), nouvelles
* [[1937 en littérature|1937]] : ''Shangshijie'' (''La Rue commerciale'')
* ''Huiyi Luxun Xiangshen'' (''Souvenirs de M. Lu Xun'')
* ''Xiaohong sanwen'' (''Prose de Xiao Hong'')
* ''Ma Bole''
* [[1942 en littérature|1942]] : ''Hulanhe zhuan'' (''Contes de la rivière Hulan'')
==Xem thêm==
{|
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng