Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thông tin món ăn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<!-----------------------Food energy----------------------->
| label25 = {{longitem|style=line-height:1.1em;white-space:nowrap;
| 1 = [[Năng lượng thực phẩm]]<br/><span style="font-size:5090%;font-weight:normal;"><!--
-->(cho mỗi {{#switch:{{{serving_size|}}}
| 100 grams |100 [[Gram|g]] |100 g |100g = 100&nbsp;[[Gram|g]] khẩu phần)
<!--------------------Nutritional value-------------------->
| label27 = {{longitem|style=line-height:1.1em;white-space:nowrap;
| 1 = [[dinh dưỡng|Giá trị dinh dưỡng]]<br/><span style="font-size:5090%;font-weight:normal;"><!--
-->(cho mỗi {{#switch:{{{serving_size|}}}
| 100 grams |100 [[Gram|g]] |100 g |100g = 100&nbsp;[[Gram|g]] khẩu phần)