Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Cc-sa-1.0”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
{{hộp thông báo hình
| loại = giấy phép
| hình = [[Image:CC_some_rights_reservedCCBY yellow.svgpng|90px|Creative Commons: Bảo lưu một số quyền]]<br />[[Image:Cc-sa white.svg|24px|Chia sẻ tương tự]]
| hình phải =
| chữ = ''Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép [[Creative Commons]] [http://creativecommons.org/licenses/sa/1.0/ ShareAlike 1.0] <small>(Bắt buộc phải sử dụng lại giấy phép này khi dẫn xuất từ tác phẩm)</small>.''

Bảng chọn điều hướng