Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Porcupine”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{User current age|day=26|month=11|year=1993}}”)
 
{{User current age|day=26|month=11|year=1993}}
[[:en:Solar eclipse of May 20, 2012|Solar eclipse of May 20, 2012]]
[[:en:Solar eclipse of March 9, 2016|Solar eclipse of March 9, 2016]]
[[:enSolar eclipse of December 26, 2019|Solar eclipse of December 26, 2019]]
[[:en:Solar eclipse of June 21, 2020|Solar eclipse of June 21, 2020]]
[[:en:Solar eclipse of April 20, 2023|Solar eclipse of April 20, 2023]]
[[:en:Solar eclipse of July 22, 2028|Solar eclipse of July 22, 2028]]
[[:en:Solar eclipse of May 21, 2031|Solar eclipse of May 21, 2031]]
[[:en:Solar eclipse of November 3, 2032|Solar eclipse of November 3, 2032]]
[[:en:Solar eclipse of September 2, 2035|Solar eclipse of September 2, 2035]]
[[:en:Solar eclipse of October 25, 2041|Solar eclipse of October 25, 2041]]
[[:en:Solar eclipse of April 20, 2042|Solar eclipse of April 20, 2042]]
29.318

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng